Palo bevezetés tapasztalatai a Körös Volánnál

Dudás György, Körös Volán Zrt.

 

Az előadás rövid tartalma

A Körös Volán Zrt. rövid bemutatását, és a társaság éves üzleti tervezési folyamatának, eredmény-elszámolási szempontú adatkapcsolatainak felvázolását követően kitér az előadás arra, hogy milyen indokok vezettetek tervezési rendszer bevezetésének az elhatározásához. Összefoglalásra kerülnek azok a társaság szempontjából meghatározó érvek, amelyek a Palo alkalmazás bevezetését alapozták meg. Érinti az előadás a Palo alkalmazás bevezetésére született szerződés rugalmasságát jellemző egyes részeit. A Palo alkalmazás bevezetésénél követett tematika mentén szól az előadás a támogatott tervezési területekről, az alkalmazott munkamódszer, megoldások sajátosságairól. Az előadás a bevezetési tapasztalatok összegzésével és a fejlesztési irányok felvázolásával zárul.

Az előadás vázlata

 • Előzmények
  • A Körös Volán Zrt. rövid bemutatása
  • Az üzleti terv logikai összetevői, több szempontú eredmény-elszámolási igények
  • A tervezés cél-alkalmazással történő támogatásának az igénye, érvei
 • Palo alkalmazás illeszkedése a társaság igényeihez, informatikai környezetéhez
 • Néhány gondolat a bevezetési szerződésről
 • A Palo bevezetés és a támogatott területek vázlatos bemutatása
  • Bevezetési módszertan
  • Támogatott területek, jellemzők
  • Néhány gondolat az allokációkról
 • A Palo alkalmazás bevezetési tapasztalatai fejlesztési irányok

Az előadó bemutatása

Dudás György
kontrolling osztályvezető, Körös Volán Zrt.

A BME Közlekedésmérnöki Karán, közlekedési rendszervezői szakirányon 1986-ban szerzett diplomát követően, 1987-ben került a békéscsabai központú Körös Volán-hoz. Üzemszervezői beosztása mellett szerzett mérnök-közgazdász szakoklevelet az MKKE-n. 1991-től közgazdasági elemző, majd a kontrolling szervezet felállását követően kontrolling osztályvezetői munkakörbe került. Több mint 20 éve alapvető feladatkörébe tartozik a vállalkozás üzleti és stratégiai terveinek összeállítása, az éves beszámolók kiegészítő mellékletének és az üzleti jelentésnek a szerkesztése, továbbá egyéb gazdálkodással kapcsolatos beszámolók, jelentések, elemzések elkészítése, koordinálása. A tősgyökeres békéscsabai mérnök-közgazdász nős, egy hamarosan 13 éves fiúgyermek édesapja.

Előadásanyag letöltése (PDF)

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.